Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Zoals we allemaal weten kan sport in de basis helpen verbondenheid te creëren tussen mensen, ons inspireren om problemen anders aan te pakken dan we gewend zijn en om ons zelfvertrouwen te vergroten. Ik gebruik Braziliaans Jiu-Jitsu als basis om jongeren van de eerste en tweede generatie ‘nieuwe Nederlanders’ te ondersteunen in hun weg naar succes. Hierin is het aanleren van Braziliaans Jiu-Jitsu zeker geen doel op zich, maar één van de middelen om het doel te bereiken.

Naast de grote passie voor Braziliaans Jiu-Jitsu, telt de basis in mijn leven nog een tweetal andere pijlers; de intellectuele en etnische kant van mijn persoon. Naast mijn activiteiten in Braziliaans Jiu-Jitsu ben ik werkzaam als management adviseur & coach. Een baan waarin ik me dagelijks bezig houd met complexe managementproblemen die wat betreft omvang kunnen variëren van het coachen van hoogopgeleide professionals tot het begeleiden en ondersteunen van veranderingen in bedrijven. Linksom of rechtsom, de grootste gemene deler blijft hierin de focus op mensen en hun persoonlijke beleving van succes!

Ik maak zelf onderdeel uit van de groep eerste generatie ‘nieuwe Nederlanders’ die in de jaren 70 als gastarbeider vanuit Marokko naar Nederland is gemigreerd. Actief integreren was voor de meeste mensen van de genoemde generatie zeker niet vanzelfsprekend. Sterker nog, men werd vanuit de overheid gestimuleerd om zo veel mogelijk de gebruiken en de taal van het land van herkomst vast te houden, want er werd immers verwacht dat het verblijf maar van tijdelijke duur zou zijn. Dit pakte in de realiteit helaas anders uit! Vooral voor de jongeren leidde deze keuze tot grote verwarring en stuitten op onbegrip van hun omgeving. Opgroeiend in twee verschillende culturen waarvan de waarden en normen in veel gevallen niet met elkaar strookten, met als resultaat dat jongeren grote moeite hadden een heldere identiteit te vormen. Degenen die er wel in slaagden hadden in de meeste gevallen de ene of de andere cultuur omarmd, met alle gevolgen van dien. Het verkiezen van andere personen/instituten boven je bloedband is in collectieve culturen -zoals die van de meeste immigranten in de jaren 70- absoluut ‘not done’! Aan de ander kant resulteerde het verkiezen van de eigen achterban/cultuur vaak in onbegrip van de Nederlandse samenleving wat uiteindelijk tot nog grotere problemen kon leiden. Er is uiteindelijk maar een relatief kleine groep in staat gebleken om ondanks de verschillen en onbegrip het maximale uit beide culturen te halen en ervoor te zorgen dat in één generatie de kloof tussen ‘gastarbeider’ en ‘hoogopgeleide’ werd gedicht.

Persoonlijk is het mij na een ontzettende worsteling in mijn jeugd gelukt om zonder al te veel kleerscheuren ‘succesvol’ te worden. Het is mij in de 13 jaar na mijn studie erg goed afgegaan; waar ik zonder überhaupt een sollicitatiebrief te schrijven van de ene mooie functie in de andere rolde. Getriggerd door de ontstane polarisatie wat met name door de politiek en media in de afgelopen jaren teweeg is gebracht, heb ik besloten om niet langer passief toe te kijken hoe bepaalde groepen mensen -die het al erg moeilijk hebben- zomaar worden weggezet.

Ik geloof er heilig in dat iedereen in het slechtste geval in meer of mindere mate met minimaal één natuurlijk talent is geboren, namelijk het talent om tegenslagen te overwinnen! Het kan alleen geen kwaad om zo nu en dan een helpende hand toegereikt te krijgen. Daarom gooi ik graag al mijn talenten en ervaring in de strijd om ‘kansarme’ jongeren ‘kansrijker’ te maken.

Naast mijn talenten op zakelijk gebied heb ik al een aantal jaren een enorme passie voor Braziliaans Jiu-Jitsu…zowel als leerling als leraar. Deze sport heeft mij met name in de moeilijkere tijden niet alleen geholpen om in de positieve modus te blijven, maar heeft mij ook inzicht gegeven in mijn eigen authenticiteit. Door de grote complexiteit van Braziliaans Jiu-Jitsu, die zich op geen enkele manier laat bedwingen door frustraties, is deze sport voor mij een ware spiegel gebleken voor de wijze waarop ik mijn leven leid buiten de vier muren van de dojo. Deze inzichten in combinatie met mijn talent om mensen te binden, inspireren en te coachen, zet ik graag in om jongeren verder te helpen.

De aanpak bestaat uit een heldere stappenplan dat begint bij het op een gestructureerde manier in kaart brengen van de huidige situatie van een persoon (gebruikmakend van één-op-één gesprekken en praktijkopdrachten waarbij Braziliaans Jiu-Jitsu een onderdeel kan zijn) en eindigt in een op maat gesneden persoonlijke begeleiding van de persoon in de praktijk.

Herken jij of je kind zich in dit verhaal, neem dan contact met me op voor een vrijblijvend gesprek om samen na te gaan hoe ik waarde kan toevoegen op je pad naar ‘succes’…in de breedste zin van het woord!

 
Hartelijke groet,

Zohair Abouchoaib
Hoofdinstructeur Brasa Team Holland